Wizja lokalna

Wizja Lokalna - dwumiesięcznik kulturalno - społeczny wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie.

Przybliża czytelnikom fakty z różnych dziedzin życia lokalnej społeczności oraz jest żródłem informacji w tematach kulturalnych, społecznych i gospodarczych.