Polityka Prywatności - RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Szanując prawo do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantując im prawo w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą dokładamy najwyższych starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i literą prawa polskiego i Unii Europejskiej (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Niniejsza polityka prywatności została ustanowiona w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w zakresie ich pozyskiwania, zabezpieczania i przetwarzania w naszym serwisie internetowym.

Przekazując nam dane osobowe, akceptują Państwo zasady określone w naszej Polityce Prywatności. 

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE? 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie z siedzibą w Wijewie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 19, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 44 03, email: gok@wijewo.pl

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Anna Włoczewska-Grys z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem na adres: iod@wijewo.pl  

GROMADZENIE DANYCH

Dane gromadzone w dziennikach logów naszych serwisów internetowych służą wyłącznie do administrowania nimi. Dostęp do tych danych mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych, nie udostępniamy ich osobom trzecim. Tak jak większość serwisów WWW przechowujemy zapytania http kierowane do naszych serwerów.

Przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz lub udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na naszych stronach internetowych). Przetwarzamy także dane zbierane podczas Twojej aktywności w usługach – serwisach internetowych i aplikacjach, m.in. odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, Twoje kliknięcia, sposób korzystania z usług informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Gromadzimy pliki “cookies” zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Znane są nam takie dane jak:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) -w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne.

CEL I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Bez tego nie bylibyśmy w stanie świadczyć usługi, realizować zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie. Brak takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.

Nasi Partnerzy np. Google, mogą chcieć wyświetlić ci reklamę dostosowaną do Twoich zainteresowań, które są w stanie określić na podstawie zautomatyzowanej analizy Twojej aktywności na stronach internetowych. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne i nie pozbawi cię dostępu do naszych serwisów. Zawsze masz możliwość ograniczenia, zmiany lub wycofania zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzamy również jeżeli jest to wymagane przepisami prawa np. w celach podatkowych, rachunkowości.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES

Podobnie jak wiele innych witryn www, strona Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie  wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz inne rozwiązania techniczne do zbierania informacji dotyczących wizyt na Stronie internetowej, np. adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Wszystko po to, aby zweryfikować, które części naszej witryny cieszą się największą popularnością. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

Politykę wykorzystania plików cookies na tym serwisie internetowym reguluje ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (według tekstu obowiązującego od 01.01.2012 r.) i ustawa Prawo telekomunikacyjne, w szczególności jej art. 173.
Korzystając z naszego serwisu internetowego wyrażasz jednocześnie zgodę na używanie zawartych w nim plików cookies zgodnie z naszą Polityką prywatności dotyczącą m.in. tychże plików.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich używanie, wówczas masz dwie możliwości:

I – dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, by je zablokować i nie zapisywać;

II – natychmiast opuścić nasz serwis internetowy.

Czym są pliki cookies?

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerach, tabletach, telefonach) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

pliki uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki statystyczne – wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;
pliki funkcjonalne – wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

PRAWA JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU JAKO PODMIOTOWI DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez GOK Wijewo, a także naszych Partnerów:

 • Prawo dostępu do danych osobowych w tym uzyskania kopii danych;
 • Prawo do usunięcia danych,
 • Prawo do sprostowania danych;
 • Prawo ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
 • Prawo do przenoszenia danych 
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody: masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi): masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

PODMIOTY KTÓRYM UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem określającej sposób i zakres przetwarzanych danych. GOK wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez Partnerów Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, ww. dane mogą być udostępniane naszym Partnerom.

Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Partnerów. Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi współpracujemy i wymieniamy je w części Partnerzy.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDARZEŃ KULTURALNYCH GOK WIJEWO

Wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie mają charakter otwarty. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm) na nieodpłatne utrwalanie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w wydarzeniach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania oraz organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji wydarzeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps), Youtube (filmy). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacje na temat wykorzystania plików Cookiem przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.