Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gok.wijewo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-12-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Leszek Bajon
 • E-mail: l.bajon@wijewo.pl
 • Telefon: 65 549 44 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Wijewo
 • Adres: ul.Parkowa 1, 64-150 Wijewo
 • E-mail: wijewo@wijewo.pl
 • Telefon: (65) 549 40 85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

WDK w Brennie, ul. Jeziorna 3 w Brennie, 64-150 Wijewo 

Budynek użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie (biura, sala wiejska oraz zaplecze gastronomiczne), zlokalizowany jest na ul. Jeziornej 3 w Brennie, 64-150 Wijewo, wraz z dwoma parkingami oraz dojazdem pod drzwi wejściowe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku prowadzą dwa wejścia z czego jedno główne od ul. Jeziornej jest wyraźnie oznakowane tablicą informacyjną. Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w holu budynku na parterze, od pracownika biura, który przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Każdy pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej. Budynek jest dwukondygnacyjny z toaletą przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

WDK w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 19, 64-150 Wijewo

Do budynku prowadzi pięć wejść z czego jedno z przodu budynku jest na poziomie zero natomiast z tyłu budynku do wejść znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury znajdują się na parterze w związku z czym osoba poruszająca się na wózku nie ma problemu z dostaniem się do pomieszczeń. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

WDK w Potrzebowie, Potrzebowo 34, 64-150 Wijewo

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wszystkie znajdują się na poziomie zero. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

WDK w Zaborówcu, ul. Powstańców Wielkopolskich 17 w Zaborówcu, 64-150 Wijewo

Do budynku prowadzą cztery wejścia z czego dwa znajdują się na poziomie zero. Do wejść na poziomie - 1 oraz +1 nie ma podnośnika ani windy. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

WDK w Radomyślu, Radomyśl 15, 64-150 Wijewo

Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest na poziomie +1. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Gminnym Ośrodku Kultury w Wijewie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online.