Plastyka

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez działania plastyczne. Podczas zajęć kształtuje się wrażliwość i ekspresję plastyczną. Stwarza to okazję do poznania różnorodnych technik plastycznych oraz eksperymentowania z różnym materiałem. Dzięki temu u dzieci kształtowana jest wrażliwość zmysłowa i estetyczna. Dzięki zajęciom dzieci rozwijają dyspozycje psychiczne takie jak samodzielność, wytrwałość, umiejętność planowania czy dokonywania właściwych wyborów. Zajęcia kształtują w dzieciach zmysł dostrzegania w otaczającym ich świecie piękna i przedstawiania go za pomocą działań plastycznych. Podczas zajęć dzieci uczą się posługiwać różnymi technikami: rysunek kredką, rysunek węglem, rysowanie nitką, technika stemplowania, metoda paluszkowa, malowanie na sucho kredkami świecowymi, decoupage, malowanie gąbką na podkładzie z kaszy, malowanie na lukrowanej powierzchni, wydrapywanka na plastelinie, dekalkomania- obrazek z kleksa, fottage, techniki origami, barwienie tuszem, rurką do napojów, wydzieranki, wycinanki, woskowe obrazki, wyklejanka z bibuły, mozaika z makaronu, odlewy z gipsu, prace z masą solną. Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 12 lat.