Otwarcie wyremontowanej sali w Brennie

28 czerwca 2022 Otwarcie wyremontowanej sali w Brennie

Sala przy Wiejskim Domu Kultury w Brennie gotowa do użytku. W dniu 23.06.2022 r. nastąpiło jej uroczyste otwarcie i poświęcenie.
Wydarzenie zgromadziło wielu gości, w tym m.in. przedstawicieli władz samorządowych, reprezentantów kół gospodyń wiejskich, prezesów OSP, radnych gminy Wijewo, sołtysów oraz innych.
Po krótkiej przemowie otwierającej uroczystość oraz przywitaniu wszystkich zaproszonych gości nastąpiło oficjalne otwarcie sali poprzez przecięcie wstęgi. W ceremonii tej udział brali: Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak, Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński, Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Maria Rąk, sołtys wsi Brenno Józef Pukacki, wykonawca przedsięwzięcia Artur Cichy oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie Leszek Bajon. Następnie wyremontowaną salę poświęcił ks. Andrzej Sotek, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Brennie.
Na zakończenie części oficjalnej odbył się koncert Trio Stroikowego Zamku z Rokosowa.
Po części oficjalnej spotkania wszyscy goście mogli zwiedzić całą odnowioną część budynku, a następnie zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.
Wszyscy są przekonani, że sala w Brennie będzie dobrze służyła społeczności lokalnej na kolejne lata.